Op 1 oktober 2021 is het Wijksamenwerkingsverband (WSV) Noordwijkerhout opgericht. Het WSV Noordwijkerhout bestaat vooralsnog uit de huisartsen, apotheek en diëtiste. Per 1 januari 2023 sluiten ook fysiotherapeuten en andere diëtisten aan.

In het WSV werken zorgverleners samen om de zorg voor inwoners van Noordwijkerhout af te stemmen op en nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de inwoners. En om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Op deze manier willen de zorgverleners hun steentje bijdragen aan de gezondheid van de inwoners.

Naast de al bestaande samenwerking met zorgverleners wordt de samenwerking de komende jaren ook uitgebreid naar gemeente en gemeentelijke organisaties.

Apps