Chronische zorg

Mensen met een chronische aandoening hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners (multidisciplinaire zorg). Voor een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen is een zorgprogramma ontwikkeld. Een zorgprogramma beschrijft hoe u behandeld wordt, hoe met u en met elkaar samenwerken wordt . De zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de recentste zorgstandaarden (landelijke afspraken over de beste zorg).

Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma is een samenhangend behandelaanbod, volgens vastgelegde afspraken over de behandeling aan een vastgestelde groep patiënten met dezelfde aandoening (diagnose). Het werken volgens een zorgprogramma betekent dat de zorg die u krijgt, is opgebouwd uit een aantal stappen. Voor elke stap is precies opgeschreven wat er wordt gedaan, met welk doel, hoe vaak en welk soort afspraken er nodig zijn. Alle zorgverleners werken volgens hetzelfde zorgprogramma dat is gebaseerd op vastgestelde richtlijnen en protocollen. Door deze samenwerking en de uniformiteit van zorg verbetert de kwaliteit van zorg en wordt de zorg afgestemd op uw behoefte.

Doel van de begeleiding aan de hand van zorgprogramma’s is om u (beter) om te leren gaan met uw ziekte en de gevolgen hiervan voor het dagelijkse leven, zodat de kwaliteit van uw leven verbetert. Maar ook om de gevolgen van de ziekte te behandelen, vervolgen en erger te voorkomen.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s en wat u hiervan mag verwachten leest u op de website van onze koepelorganisatie WSV Support . Zie daarvoor de link achter het zorgprogramma

Binnen het wijksamenwerkingsverband Noordwijkerhout wordt gewerkt met de volgende zorgprogramma’s

Belangrijke informatie voor inwoners

Informatie over voorzieningen in de gemeente Noordwijk vindt u op https://www.leefmeenoordwijk.nl

Als u behoefte heeft aan iemand die met u meedenkt over welke hulp voor u het best passend is en hoe u die hulp kunt krijgen maak dan kosteloos gebruik van het Meedenkersnetwerk. Zie voor meer informatie https://www.meedenkersnetwerk.nl.

Voor al uw hulpaanvragen voor gemeentelijke voorzieningen kunt u terecht bij https://www.voorieder1.nl  Denk aan de aanvraag van wmo voorzieningen, zoals begeleiding, hulpmiddelen, maar ook voor financiele regelingen en jeugdhulp kunt u hier terecht.

Voor iedereen die niet zo mobiel is en graag ergens naar toe wil of moet is er Automaatje. Vrijwilligers rijden met hun eigen auto, u betaalt alleen een kilometervergoeding.

Voor meer informatie en aanvragen:  https://www.welzijnnoordwijk.nl/automaatje  

Corona heeft onze wereld op zijn kop gezet. Lockdowns, afstand houden, de beperkingen. Wil je iets leuks of nieuws doen waardoor je jezelf blijer gaat voelen? Denk dan eens aan het ‘Extraatje voor je welzijn’. Cursussen die je helpen en iets positiefs voor je kunnen doen. De gemeente Noordwijk biedt deze cursussen aan met flinke korting. Kies uit mindfulness, running therapie, een cursus ‘kleur je leven’ of een cursus ‘vriendschapsvaardigheden’. U kunt zich hier aanmelden:  Een extraatje voor je welzijn

Leefstijlaanbod Noordwijkerhout

Via deze link vindt u het aanbod van morgelijkheden die u kunnen ondersteunen bij een gezonde leefstijl.