Missie: ‘Betrouwbare zorg in een vertrouwde omgeving’

Het Wijksamenwerkingsverband Noordwijkerhout ondersteunt inwoners bij vraagstukken rond gezondheid en ziekte en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Partijen werken plezierig samen, zowel onderling als met andere partijen in zorg en welzijn. Samenwerken draagt bij aan verdieping van ieders expertise en daardoor aan kwaliteitsverbetering. Dichtbij de patiënt en herkenbaar voor patiënten en samenwerkingspartners zijn belangrijke kernwaarden.

Visie

Positieve gezondheid is de basis van de visie van het Wijksamenwerkingsverband Noordwijkerhout. Het onderstreept het belang van goede samenwerking tussen verschillende partijen en zorg en sociaal domein.
De 6 domeinen geven de onderlinge samenhang met betrekking tot gezondheid weer en laten zien dat niet alle problemen in de spreekkamer op te lossen zijn. Positieve gezondheid geeft ook een gemeenschappelijke taal voor zorg en sociaal domein partijen, waardoor samenwerking makkelijker wordt. Goede samenwerking tussen verschillende partijen leidt tot betere zorg aan patiënten.

  • Gezondheid wordt mede bepaald door zingeving en kwaliteit van leven, daarom wordt samenwerking gezocht met partijen in het sociaal domein.
  • Gezonde leefstijl draagt bij aan gezondheid van mensen. Het WSV Noordwijkerhout draagt waar mogelijk bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, door middel van voorlichting, educatie en begeleiding op patiëntniveau.
  • Samenwerking in de zorgketen via ketenzorgprogramma’s leidt tot heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Patiënten kunnen hierdoor rekenen op kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg.