Het wijksamenwerkingsverband werkt nauw samen met fysiotherapeuten, wijkverpleging van Marente en Buurtzorg,  GGZ Rivierduinen en de gemeente Noordwijk. We streven naar verdere samenwerking met partijen in het sociaal domein en andere eerste-en tweedelijnsvoorzieningen.