Begin van dit jaar (2023) hebben de huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijken gezamenlijk een workshop gevolgd om na te denken over hoe ze de vitaliteit en duurzaamheid in de praktijk kunnen verbeteren. De basis van deze workshop is de Healthy Mind Platter, die bestaat uit 7 ingredienten die je dagelijks nodig hebt om je vitaal te voelen. Your World, de organisatie die de huisartsen hierin heeft begeleid, heeft een 8e ingredient toegevoegd, nl. zorgen voor de aarde. Tijdens de workshop is er in kleine groepjes gebrainstormd over wat er gedaan kan worden om op elk van die 8 gebieden dagelijks iets te doen. Door het met elkaar te doen ontstond er een gemeenschappelijk gevoel om hier ook daadwerkelijk uitvoering aan te geven. De 8 gebieden zijn: focus-time, play time, sleep-time, time in, me-time,connect-time, down-time en earth-time. Een voorbeeld voor focus-time is: creeer een ruimte waar mensen ongestoord kunnen werken, een voorbeeld voor connect-time is gezamenlijk koffiedrinken. Planten in de praktijk en die verzorgen is een voorbeeld van earth-time. Het gaat om soms kleine, voor de hand liggende zaken, die grote effecten kunnen hebben als je ze met elkaar afspreekt. Als je geinteresseerd bent in het volgen van een workshop en het werken met de Healthy Mind platter, kijk eens op https://www.your-world.nl Klik voor het persbericht hier.