Binnen het wijksamenwerkingsverband zijn drie werkgroepen actief:

Werkgroep kwaliteit

Deze werkgroep stelt de kaders en indicatoren voor de multidisciplinaire zorgprogramma’s vast, evalueert deze en stelt ze zo nodig bij. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers uit alle aangesloten disciplines. Het gaat om de zorgprogramma’s:

  • CVRM
  • Astma
  • COPD
  • Diabetes
  • GGZ

Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie bepaalt op welke manier het wijksamenwerkingsverband communiceert zowel intern als extern. Intern wordt er 4 x per jaar een nieuwsbrief verstuurd. Extern wordt er gecommuniceerd via de website en persberichten.

Werkgroep ICT

Binnen deze werkgroep wordt gekeken naar welke ICT toepassingen er zijn voor zorgverleners en patiënten en welke er gebruikt gaan worden door de aangesloten zorgverleners. Een van de toepassingen is VIP samenwerken, een communicatie app die door professionals zowel in de eerste lijn als in het sociaal domein gebruikt kan worden, zodat informatie gemakkelijk en veilig kan worden overgedragen.