Op 30 maart j.l. kwamen ongeveer 25 professionals uit de eerste lijn, sociaal domein en GGZ bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Het doel was elkaar beter te leren kennen, zodat doorverwijzen makkelijker wordt. En om met elkaar te leren. Lucia van Vliet, huisarts in huisartsenpraktijk Dijkzicht informeerde de aanwezigen over de visie van Jim van Os op de GGZ. Onder de naam de Nieuwe GGZ pleit hij voor een integrale intake, zodat er met en voor mensen met klachten beter gekeken kan worden wat nodig is en wie wat kan betekenen. Lonneke Tomas van Lumen Holland-Rijnland gaf de aanwezigen een inkijkje in het leven van een ervaringsdeskundige. Tegen welke hobbels zij aanliep en wat haar uiteindelijk heeft geholpen. Lonneke gaf aan dat zij erg gebaat is geweest bij zo’n integrale intake. Hierbij wordt vanuit meerdere perspectieven gekeken naar de hulpvraag en wordt niet alleen naar de problemen gekeken, maar ook naar de mogelijkheden, talenten en wensen.